Links

Følgende links kan være nyttige:

 

 

Dansk Münsterländer Klub

Dansk Kennel Klub

FJD

Dansk Jagthunde Udvalg

Danmarks Jægerforbund

Schweissregisteret

Dansk Schweisshunde Forening